శార్వరి నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం – ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

శార్వరి నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం – ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

రాశి ఆదాయం వ్యయం రాజ పూజ్యం రాజ అవమానం
మేషరాశి 5 5 3 1
వృషభరాశి 14 11 6 1
మిథునరాశి 2 11 2 4
కర్కాటక రాశి 11 8 5 4
సింహరాశి 11 2 1 7
కన్యారాశి 2 11 8 7
తులారాశి 14 11 7 3
వృశ్చికరాశి 5 5 3 3
ధనస్సురాశి 8 11 6 11
మకరరాశి 11 5 2 6
కుంభరాశి 11 5 5 6
మీనరాశి 8 11 1 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.