ప్లవ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం – ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

రాశి ఆదాయం వ్యయం రాజ పూజ్యం రాజ అవమానం మేషరాశి 8 14 4 3 వృషభరాశి 2 8 7 3 మిథునరాశి 5 5 3 6 కర్కాటకరాశి 14 2 6 6 సింహరాశి 2 14 2 3 కన్యారాశి 5 5 5 2 తులారాశి 2 8 1 5 వృశ్చికరాశి 8 14 4 5 ధనస్సురాశి 11 5 7 5 మకరరాశి 14 14 …

ప్లవ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం – ఉగాది శుభాకాంక్షలు! Read More »