Monthly Archives: April 2020

కార్య సిద్ధి కి సంకటహర గణపతి స్తోత్రం

మన దైనందిన కార్యక్రమములో ఎన్నో విజ్ఞాలు కలుగుతుంటాయి. పని పూర్తయిపోతుంది అని అనిపించినప్పటికి కొన్ని సార్లు ఆ పని (కార్యం) కాదు. లేదా మనం సంకల్పించుకున్న పని కొన్ని సార్లు జరుగుతుందా లేదా అనే సంధర్భం కూడా జరుగుతుండవచ్చు.అలాంటి సమయములో శీగ్రంగా విజ్ఞ బాధలు తొలుగుట కొరకు విజ్ఞాలకు అధిపతి అయినటువంటి విజ్ఞేశ్వరుడి ఒక స్తోత్రం కలదు అదియే సంకట నాశన స్తోత్రం. ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే త్రి సంధ్యాలలో అనగా సూర్యోదయ,మధ్యాహ్న సూర్యాస్తమాయ సమయములో చదివిన విన్న కార్య సిద్ధి కలుగ గలదు.

Continue reading

దిష్టి, దృష్టి – గృహాలు, దుకాణాల్లో ఎలా దిష్టి తీయాలి – నివారణ మార్గాలు

నరుడి దృష్టి సోకితే నల్లరాయి కూడా నలిగిపోతుంది‘ అనే మాట మనకు తరచూ వినిపిస్తుంది. దిష్టి తీయడమనే ప్రక్రియ అనాది నుంచి ఉన్నదే. ప్రతి ఒక్కరి కంటి నుంచి విద్యుత్ ప్రసారం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విద్యుత్ ప్రవాహం అవతలివారిపై వ్యతిరేక దిశలో పనిచేసినప్పుడు వాళ్లకి తలనొప్పి రావడం,  వికారపెట్టడం, వాంతులు కావడం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

Continue reading

ఒడిబియ్యం అంటే ఏమిటి?( This is nothing but alerting Mahalakshmi inside the girl)

ప్రతి మనిషిలో వెన్నెముక లోపల 72 వేల నాడులు వుంటాయి. ఈనాడులను వెన్నెముకలు రక్షిస్తాయి. ఈనాడులు కలిసే ప్రతి దగ్గర ఒక చక్రం వుంటుంది. (Thecal sac). ఇలాంటివి మనిషి శరీరంలో 7 చక్రాలు వుంటాయి. అందులో మణిపూర చక్రం నాభి దగ్గర వుంటుంది. ఈ మణిపూర చక్రంలో మధ్యబాగంలో “ఒడ్డియాన పీఠం” వుంటుంది. మన అమ్మాయిలు నడుముకు పెట్టుకునే ఆభరణం పేరు కూడ అందుకే “ఒడ్డియాణం” వాడుకలో “వడ్యాణం” అంటారు.

Continue reading

క‌ల‌లో ఏ జంతువు క‌నిపిస్తే ఏ ఫ‌లితం ఉంటుంది?

1. పిల్లి : కలలో మీరు తెల్ల పిల్లిని చూస్తే కష్టాలు రాబోతున్నాయని , నల్ల పిల్లిని చూస్తే మానసిక సామర్ధ్యాలు ఉపయోగించడానికి భయపడుతాన్నరని అర్ధం. అలాగే పిల్లిని తరుముతున్నట్లు వస్తే మీరు అడ్డంకులను అధిగమిస్తారని సూచన.

2. జింక : కలలో జింక కనిపిస్తే మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళాతరని, ఆర్ధిక సమస్య మెరుగుపడుతుందని సూచన.

3. ఎద్దు : కలలో ఎద్దు కనిపిడితే బోలెడు సంపద రాబోతుందని, ఆబోతును చూస్తే మీ కోరికలు నియంత్రణ లో లేవని అర్ధం.

4. ఆవు : మీ కలలో ఆవు కనిపిస్తే మీ విధేయత తో మెలగాలని సూచిస్తుంది.

5. ఒంటె : మీ కలలో ఒంటె కనిపిస్తే మీరు భారమైన సమస్యలను మీ భుజాలపై మోస్తున్నారని, మన్నించే గుణం ఎక్కువట.

6. గాడిద : మీ కలలో గాడిద కనబడితే మీకు చికాకులు వస్తున్నాయన్ని, చాలా కష్టపడితే జీవితంలోను, ప్రేమలోను విజయం సాధించలేరని అర్ధం.

7. కుక్క : కలలో కుక్క కనిపిస్తే మీ ప్రత్యర్ధి మీద మీరు విజయం సాధిస్తారని, అలాగే ఒక మంచి స్నేహితుడుని కొల్పొతున్నారని సూచన.

8.పంది : పంది కనిపిస్తే మీకు స్వార్ధం లేదా అత్యాశతో అలోచిస్తున్నారని అర్ధం.

9. ఏనుగు : ఏనుగు కనిపిస్తే మీరు ఇతరుల పట్ల సహానంతో, ఎక్కువ అవగాహాన వుండాలని అర్ధం.

10. మేక : మేక కనిపిస్తే మీరు సరిగ్గా పరిస్థితులను అంచనా వేయలేకపోతున్నారని, అవివేకపు పనులు చేస్తున్నారని అర్ధం.

11. గుర్రం : మీ కలలో నల్ల గుర్రం కనిపిస్తే హింస ,తెల్ల గుర్రం కనిపిస్తే అదృష్టమట.

12. పాము : పాము కనిపిస్తే నిజజీవితంలో ఏదో పెద్ద ప్రమాదం ఎదుర్కొబొతున్నారని సూచన

Predictions based on animals in dreams

1. Cat : White cat in dream the obstacles are coming in future.if it is a black cat then you are afraid of implementing your mental abilities to overcome the obstacle. if you are chasing the cat in dream then the result is you are constantly over coming the obstacles.

2.Deer : Deer is dream means your reaching heights in your life and you are going to become financially strong.

3.Bull : Bull in dream means you are becoming wealth and also you are not controlling your desires.

Continue reading