సూర్య గ్రహణం నియమ నిబంధనలు గ్రహణ దోష నివారణ పూజలు జపాలు 26-12-2019

డిసెంబర్ 26 న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం: స్వస్తి శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర మార్గశిర అమావాస్య తేదీ డిసెంబర్ 26 గురువారం 2019 న సూర్య గ్రహణం భారతదేశంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. “ధనుస్సు” రాశి మూల నక్షత్రం “ధనుస్సు, మకర , కుంభ” లగ్నాలలో కేతుగ్రస్త కంకణ సూర్య గ్రహణం సంభవించును.ఈ గ్రహణం భారతదేశంతో పాటు ఆసియా , ఆస్ట్రేలియా ఖండాలలో కనబడును. ఖగోళంలో ఈ గ్రహణం 3 గంటల 09 సెకండ్లు ఉంటుంది. కర్ణాటక , …

సూర్య గ్రహణం నియమ నిబంధనలు గ్రహణ దోష నివారణ పూజలు జపాలు 26-12-2019 Read More »